Rozdíl mezi IS a PM u kotoučových brzd

V dnešní době se už vyrábí brzdy především se systémem uchycení PM. Což znamená, že šrouby, které drží brzdový třmen jsou kolmo k ose kola. Kdežto systém IS je rovnoběžně s osou kola. Pokud máte starší typ kola, je pravděpodobné, že váš systém uchycení ke kolu, či vidlici bude pomocí systému IS. Při koupi nových brzd je nutné ověřit, jaký systém uchycení brzd máte na svém kole a dle toho popř. vybrat adaptér.  

Na obrázku vidíme dva typy uchycení:

PM-PM -  jak úchyt na vidlici, tak brzdový třmen jsou PM. Tudíž pokud nám velikost kotouče dovolí, můžeme brzdový třmen instalovat přímo bez nutnosti použití adaptéru.

IS-PM - na vidlici je IS systém uchycení, ale brzda je PM, takže bylo nutné zvolit příslušný adaptér pro uchycení brzdového třmenu PM na vidlici s IS