Rozdiel medzi IS a PM pri kotúčových brzdách

V dnešnej dobe sa už vyrábajú brzdy predovšetkým so systémom uchytenia PM. Čo znamená, že skrutky, ktoré držia brzdový strmeň sú kolmo k osi kolesa. Kdežto systém IS je rovnobežne s osou kolesa. Ak máte starší typ bicykla, je pravdepodobné, že váš systém uchytenia ku kolesu, či vidlici bude pomocou systému IS. Pri kúpe nových bŕzd je nutné overiť, aký systém uchytenia bŕzd máte na svojom bicykli a podľa toho popr. vybrať adaptér.

Na obrázku vidíme dva typy uchytenia:

PM-PM -  ako úchyt na vidlici, tak brzdový strmeň sú PM. Takže pokiaľ nám veľkosť kotúča dovolí, môžeme brzdový strmeň inštalovať priamo bez nutnosti použitia adaptéra.

IS-PM - na vidlici je IS systém uchytenia, ale brzda je PM, takže bolo nutné zvoliť príslušný adaptér na uchytenie brzdového strmeňa PM na vidlici s IS